Hoeoud.nl

Hoe oud ben je als je geboren bent op 20 februari 1950?

Als je geboren bent op 20 februari 1950 dan ben je vandaag 74 jaar .

Welke dag was 20 februari 1950?

20 februari 1950 was op een maandag!

Bekijk een jaar eerder (20-02-1949)

20 februari 1950

Bekijk een jaar later (20-02-1951)


Bekijk een maand eerder (20-01-1950) Bekijk een maand later (20-03-1950)
Op zoek naar een andere datum?

20 februari is de 51ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 314 dagen (315 dagen in een schrikkeljaar) tot het einde van het jaar.

Februari is de tweede maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 28 dagen in gewone jaren, en 29 dagen in schrikkeljaren. Daarmee is februari de kortste maand van het jaar.

Het jaar 1950 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Het jaar 1950 is tevens het referentiejaar (nulpunt) voor radiometrische datering. BP ("Before Present") is dus vóór 1950.

Bekijk recente datums

Op zoek naar een andere datum in 1950?

Bekijk alle datums van 1950.