Hoeoud.nl

Hoe oud ben je als je geboren bent op 15 juni 1921?

Als je geboren bent op 15 juni 1921 dan ben je vandaag 99 jaar .

Welke dag was 15 juni 1921?

15 juni 1921 was op een woensdag!

Bekijk een jaar eerder (15-06-1920)

15 juni 1921

Bekijk een jaar later (15-06-1922)


Bekijk een maand eerder (15-05-1921) Bekijk een maand later (15-07-1921)
Op zoek naar een andere datum?

15 juni is de 166ste dag van het jaar (167ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 199 dagen tot het einde van het jaar.

Juni (ook wel: zomermaand of rozenmaand) is de zesde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 30 dagen. Er zijn geen andere maanden in eenzelfde jaar die op dezelfde dag van de week beginnen als juni.

Voor een duidelijker te horen onderscheid met de maand juli wordt juni soms juno genoemd.

Het jaar 1921 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Bekijk recente datums

Op zoek naar een andere datum in 1921?

Bekijk alle datums van 1921.