Hoeoud.nl

Hoe oud ben je als je geboren bent op 15 april 1959?

Als je geboren bent op 15 april 1959 dan ben je vandaag 64 jaar .

Welke dag was 15 april 1959?

15 april 1959 was op een woensdag!

Bekijk een jaar eerder (15-04-1958)

15 april 1959

Bekijk een jaar later (15-04-1960)


Bekijk een maand eerder (15-03-1959) Bekijk een maand later (15-05-1959)
Op zoek naar een andere datum?

15 april is de 105de dag van het jaar (106de dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 260 dagen tot het einde van het jaar.

April (ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) is de vierde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen.

In de oud-Romeinse kalender was maart aanvankelijk de eerste maand van het jaar, en april dus de tweede.

Het jaar 1959 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Bekijk recente datums

Op zoek naar een andere datum in 1959?

Bekijk alle datums van 1959.