Hoeoud.nl

Hoe oud ben je als je geboren bent op 14 september 1960?

Als je geboren bent op 14 september 1960 dan ben je vandaag 60 jaar .

Welke dag was 14 september 1960?

14 september 1960 was op een woensdag!

Bekijk een jaar eerder (14-09-1959)

14 september 1960

Bekijk een jaar later (14-09-1961)


Bekijk een maand eerder (14-08-1960) Bekijk een maand later (14-10-1960)
Op zoek naar een andere datum?

14 september is de 257ste dag van het jaar (258ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 108 dagen tot het einde van het jaar.

September (ook wel: herfstmaand of fruitmaand) is de negende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 30 dagen. De naam komt van het Latijnse woord septembris wat afkomstig is van het woord septem, dat zeven betekent — september was oorspronkelijk de 7e maand van het jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar tot 153 v.Chr op 1 maart begon.

Oude Nederlandse naam en andere namen voor september: havermaent, evenemaent (avena = haver), herfstmaand, gerstmaand, vruchtmaand. September werd ook wel d'ander oogstmaand genoemd, als tweede oogstmaand (na augustus).

Het jaar 1960 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Bekijk recente datums

Op zoek naar een andere datum in 1960?

Bekijk alle datums van 1960.