Hoeoud.nl

Hoe oud ben je als je geboren bent op 10 juni 2009?

Als je geboren bent op 10 juni 2009 dan ben je vandaag 11 jaar .

Welke dag was 10 juni 2009?

10 juni 2009 was op een woensdag!

Bekijk een jaar eerder (10-06-2008)

10 juni 2009

Bekijk een jaar later (10-06-2010)


Bekijk een maand eerder (10-05-2009) Bekijk een maand later (10-07-2009)
Op zoek naar een andere datum?

10 juni is de 161ste dag van het jaar (162ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 204 dagen tot het einde van het jaar.

Juni (ook wel: zomermaand of rozenmaand) is de zesde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 30 dagen. Er zijn geen andere maanden in eenzelfde jaar die op dezelfde dag van de week beginnen als juni.

Voor een duidelijker te horen onderscheid met de maand juli wordt juni soms juno genoemd.

Het jaar 2009 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Bekijk recente datums

Op zoek naar een andere datum in 2009?

Bekijk alle datums van 2009.