Hoeoud.nl

Hoe oud ben je als je geboren bent op 28 juni 1993?

Als je geboren bent op 28 juni 1993 dan ben je vandaag 27 jaar .

Welke dag was 28 juni 1993?

28 juni 1993 was op een maandag!

Bekijk een jaar eerder (28-06-1992)

28 juni 1993

Bekijk een jaar later (28-06-1994)


Bekijk een maand eerder (28-05-1993) Bekijk een maand later (28-07-1993)
Op zoek naar een andere datum?

28 juni is de 179ste dag van het jaar (180ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 186 dagen tot het einde van het jaar. Het is de enige dag van het jaar waarbij de dag (28) en de maand (6) 2 verschillende volmaakte of perfecte getallen zijn.

Juni (ook wel: zomermaand of rozenmaand) is de zesde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 30 dagen. Er zijn geen andere maanden in eenzelfde jaar die op dezelfde dag van de week beginnen als juni.

Voor een duidelijker te horen onderscheid met de maand juli wordt juni soms juno genoemd.

Het jaar 1993 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Bekijk recente datums

Op zoek naar een andere datum in 1993?

Bekijk alle datums van 1993.