Hoeoud.nl

Hoe oud ben je als je geboren bent op 25 november 1950?

Als je geboren bent op 25 november 1950 dan ben je vandaag 70 jaar .

Welke dag was 25 november 1950?

25 november 1950 was op een zaterdag!

Bekijk een jaar eerder (25-11-1949)

25 november 1950

Bekijk een jaar later (25-11-1951)


Bekijk een maand eerder (25-10-1950) Bekijk een maand later (25-12-1950)
Op zoek naar een andere datum?

25 november is de 329ste dag van het jaar (330ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 36 dagen tot het einde van het jaar.

November (ook wel: slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand) is de elfde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 30 dagen.

De naam komt van novem, het Latijnse woord voor "negen". November was oorspronkelijk de negende maand van het jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar tot 153 v.Chr. op 1 maart begon. In historische bronnen tot midden in de 19e eeuw wordt de maand dan ook wel als 9ber afgekort.

Het jaar 1950 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Het jaar 1950 is tevens het referentiejaar (nulpunt) voor radiometrische datering. BP ("Before Present") is dus vóór 1950.

Bekijk recente datums

Op zoek naar een andere datum in 1950?

Bekijk alle datums van 1950.