Hoeoud.nl

Hoe oud ben je als je geboren bent op 21 juni 1952?

Als je geboren bent op 21 juni 1952 dan ben je vandaag 68 jaar .

Welke dag was 21 juni 1952?

21 juni 1952 was op een zaterdag!

Bekijk een jaar eerder (21-06-1951)

21 juni 1952

Bekijk een jaar later (21-06-1953)


Bekijk een maand eerder (21-05-1952) Bekijk een maand later (21-07-1952)
Op zoek naar een andere datum?

21 juni is de 172ste dag van het jaar (173ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 193 dagen tot het einde van het jaar.

Het is de langste dag van het jaar op het noordelijk halfrond, de kortste op het zuidelijk halfrond. 21 juni is niet noodzakelijkerwijs ook de dag met de vroegste zonsopkomst of laatste zonsondergang, maar het verschil tussen beide momenten is het grootst.

Juni (ook wel: zomermaand of rozenmaand) is de zesde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 30 dagen. Er zijn geen andere maanden in eenzelfde jaar die op dezelfde dag van de week beginnen als juni.

Voor een duidelijker te horen onderscheid met de maand juli wordt juni soms juno genoemd.

Bekijk recente datums

Op zoek naar een andere datum in 1952?

Bekijk alle datums van 1952.